Werkwijze

Werkwijze

blocks

De wensen en specifieke omstandigheden van u als ondernemer. Die staan centraal in ons advies.

1

Daarbij zal een uitvoerige, professionele inventarisatie van de voornaamste bedrijfsrisico’s vaak als insteek worden gebruikt. Uiteraard wordt ook gekeken naar welke voorzieningen – verzekeringen en preventieve maatregelen – er al getroffen zijn.

2

Vervolgens wordt in een persoonlijk gesprek de risico-inventarisatie besproken en geven wij met redenen omkleed aan op welke terreinen wij aanpassingen wenselijk achten, zowel op verzekeringsgebied als op het terrein van riskmanagement.

3

Vervolgens bepaalt u welke maatregelen u meteen wenst te treffen en welke op een later tijdstip.

Ons werk houdt niet op bij het sluiten van de post. In feite begint het dan pas. Ook gedurende de looptijd van de verzekeringen houden wij de vinger aan de pols. En trekken wij aan de bel als door veranderende omstandigheden – van binnenuit (veranderingen in uw bedrijf of markt) of van buitenaf (wetswijzigingen of de komst van nieuwe polissen of preventiemiddelen) aanpassing van het bestaande pakket wenselijk is. Voor u de zekerheid dat uw verzekerings- en preventiepakket altijd up-to-date is.