Diensten

Diensten

blocks
Risicoanalyse

Een objectieve, deskundige kijk op de risico’s die door hun aard of omvang een bedreiging kunnen vormen voor de continuïteit van uw onderneming. Na het in kaart brengen van deze risico’s krijgt u van onze preventie- en riskmanagementspecialisten gerichte adviezen om de kans op calamiteiten tot een minimum te beperken.

Schadeverzekeringen

Ondernemen is risico’s lopen. Maar dat wil niet zeggen dat u ze ook allemaal voor eigen rekening hoeft te nemen. De belangrijkste daarvan kunt u afdekken door middel van een verzekering. Bijvoorbeeld tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsclaim of tegen de risico’s dat u door brand, storm of waterschade een groot deel van uw bedrijf of voorraad kwijt raakt of gedurende een lange periode inkomsten derft. Met een goed pakket aan schadeverzekeringen voorkomt u dat een enkel incident het voortbestaan van de onderneming onverhoopt in gevaar kan brengen.

Employee benefits

Goed personeel vinden is één; goede arbeidskrachten behouden een tweede. Met een goed pakket aan financiële werknemersvoorzieningen – denk bijvoorbeeld aan zaken als ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, pensioen, spaarloon en ‘levensloop’ – versterkt uw bedrijf zijn positie als werkgever op de arbeidsmarkt en vergroot de kans dat goed personeel blijft. Uw bedrijf kan daarin desgewenst de medewerkers financieel tegemoet komen door een bijdrage aan te bieden, maar ook kan worden volstaan met alleen het aanbieden van de voorziening(en). Door het collectieve aanbod is uw personeel hiermee doorgaans goedkoper uit dan wanneer het zich individueel zou moeten verzekeren.

Levensverzekeringen

Continuïteit. Daar draait het om bij ondernemen. Maar wat als directeuren of andere functionarissen met een sleutelpositie binnen het bedrijf plotseling wegvallen? Hoe ziet dan de toekomst van de onderneming eruit? Levensverzekeringen kunnen daarbij uitkomst bieden. Zo ook in het kader van het binden van personeel of het werven van goede, nieuwe arbeidskrachten.

Pensioenen

Is uw zaak uw ‘appeltje voor de dorst’? Veel directeur-grootaandeelhouders denken het, voor slechts weinigen gaat het in de praktijk op. Ook ondernemers dienen tijdig stil te staan bij hun leven – én financiële omstandigheden – ná de zaak. Voor zichzelf, maar zeker voor hun nabestaanden. Daarnaast vormt pensioen voor werknemers een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Een goede pensioenvoorziening versterkt dan ook de positie van uw bedrijf op de arbeidsmarkt.